Gescheurde meniscus

Vertrouw op Xpert Orthopedie
100% verzekerde zorg
Gespecialiseerde zorg
Aantoonbare kwaliteit
Snel geholpen

In elke knie zitten twee menisci; één aan de binnen- en één aan de buitenzijde. De menisci zijn de schokdempers van de knie en verdelen de kracht van het onder naar het bovenbeen. Vaak ontstaat een meniscusscheur door een verdraaiing van de knie (tijdens het sporten). De menisci kunnen in de loop der tijd ook beschadigd raken doordat het weefsel in kwaliteit achteruit gaat.  
 

Wat zijn de symptomen van een meniscusscheur?

De meest voorkomende klachten bij een gescheurde meniscus zijn:

  • Pijn aan de binnen- of buitenzijde van de knie
  • De knie wordt soms een beetje dik
  • Ook kan de knie op slot zitten waarbij deze tijdelijk niet meer te buigen of te strekken is.
Het behandeltraject

De stappen van een behandeling

Telefonische intake

Telefonische intake

Voor een behandeling bij Xpert Orthopedie heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig. Alle behandelingen die u ondergaat bij de artsen van Orthopedie worden door alle zorgverzekeraars 100% vergoed.

Heeft u vragen, of wilt u uw consult inplannen? 

Plan een intake Bellen 

Adviesgesprek met arts

Adviesgesprek met de arts

Voorbereiding

Het kan handig zijn thuis uw bezoek aan Xpert Orthopedie alvast voor te bereiden. Probeer bijvoorbeeld uw gezondheidsklachten alvast duidelijk te omschrijven. Noteer ook uw vragen aan de arts, zodat u niet vergeet deze te stellen. Als u wilt kunt u iemand meenemen naar het gesprek met de arts. Twee horen immers meer dan een. 

Niet vergeten

  • De verwijsbrief van uw huisarts (meestal alleen bij eerste bezoek)
  • Een lijst met de medicijnen die u gebruikt (deze is op te vragen bij uw apotheek)
  • Geldige verzekeringspapieren
  • Een legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs)

Op tijd

Wanneer u aan de beurt bent, ontvangt de arts u in de spreekkamer. De eerste afspraak bestaat meestal uit een gesprek en het onderzoeken van de knie, waarbij vooral gelet wordt op beweeglijkheid en aanwezige drukpijn. De arts probeert aan de hand hiervan de oorzaak van uw klachten vast te stellen. Vervolgens kan gekeken worden welke behandelmogelijkheden er zijn. Mogelijk beslist de arts dat aanvullend onderzoek nodig is.

Aanvullend onderzoek

Röntgenonderzoek wordt soms gebruikt als er twijfel is of er bijvoorbeeld ook een breuk of slijtage aanwezig is. Röntgenonderzoek kan in sommige gevallen direct op de polikliniek verricht worden, maar als er speciale foto’s nodig zijn, wordt u naar het MRI centrum verwezen. Mocht er een MRI-onderzoek nodig zijn, dan vindt dit ook in het MRI centrum plaats. De arts bespreekt met u wanneer en op welke manier u de uitslag krijgt. 

Verslag naar de huisarts

Naar aanleiding van het eerste consult stuurt de arts altijd een verslag naar uw huisarts. Zijn de onderzoeken en/of de behandeling afgerond en hoeft u niet meer terug te komen? Dan bevat dit verslag de bevindingen van de arts. Bent u langer onder behandeling? Dan doet de arts soms ook tussentijds verslag aan de huisarts.

Behandelingen

Behandeling

Zonder operatie (conservatieve behandeling)

Wanneer de meniscusscheur is ontstaan door veroudering van het weefsel, kan met behulp van fysiotherapie, het aanpassen van activiteiten en soms een injectie met cortisone worden volstaan. In veel gevallen zal de pijn minder worden en kunnen de dagelijkse activiteiten weer worden hervat.

Operatie
Wanneer de meniscusscheur is ontstaan door een sportletsel of als er sprake is van slotklachten, zal over gegaan worden tot een operatieve behandeling. Dit gebeurt door middel van een kijkoperatie in de knie. Door twee kleine steekgaatjes in de knie te maken, kan de knie met een camera geïnspecteerd worden. De meniscusscheur kan geïdentificeerd worden en waar mogelijk gehecht worden. Indien het hechten niet mogelijk is, wordt de meniscusscheur met kleine knippertjes en een shaver verwijderd. Deze behandeling gebeurt gedurende een dagopname.

Nazorg

Herstel

Na de operatie wordt er een drukkend verband om de knie geplaatst voor 48 uur. Eventuele hechtingen lossen vanzelf op.  De knie mag op geleide van de pijn belast worden. Ook mag u de knie direct buigen en strekken. Indien nodig kunnen gedurende 5 tot 7 dagen krukken gebruikt worden.

Op indicatie is soms fysiotherapie nodig. Na 4 weken krijgt u een controleafspraak op de polikliniek. Na 6 tot 8 weken bent u weer (bijna) geheel hersteld.

Neem contact op
Bel 088 778 52 05 Plan een intake