Inklemming van het heupgewricht (heup impingement)

Vertrouw op Xpert Orthopedie
100% verzekerde zorg
Gespecialiseerde zorg
Aantoonbare kwaliteit
Snel geholpen

Heup impingement betekent dat door een afwijkende vorm de heupkop tegen de rand van de heupkom aanbotst tijdens bepaalde bewegingen en hiermee schade veroorzaakt aan kraakbeen en labrum. Alleen het verhelpen van het labrumletsel is dan niet voldoende, want de mechanische oorzaak van de schade moet ook verholpen worden. Er zijn verschillende vormen van inklemming. Bij teveel bot aan de kant van de heupkop spreken we van een ‘CAM’ en bij teveel bot aan de komzijde spreken we van een ‘pincer’. Gecombineerde afwijkingen komen ook regelmatig voor.

De oorzaak van heupimpingement is vaak niet duidelijk. Soms bestaat er een aangeboren afwijking (standsafwijking van de heupkom/-kop) of is er tijdens de groei een letsel of overbelasting geweest. 
 

Wat zijn de symptomen van een heup impingement?

  • De afwijking die de inklemming veroorzaakt, is vaak een prominente botrichel op de overgang van heupkop op de heuphals (CAM) of op de heupkom (Pincer), of een standsafwijking van het heupgewricht
  • Het labrum kan hierdoor beschadigd worden of deels los komen te liggen
  • Dit veroorzaakt pijn in de lies of de bil bij bepaalde bewegingen
  • Dit leidt mogelijk op latere termijn tot versnelde slijtage van het heupgewricht.
Het behandeltraject

De stappen van een behandeling

Telefonische intake

Telefonische intake

Voor een behandeling bij Xpert Orthopedie heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig. Alle behandelingen die u ondergaat bij de artsen van Orthopedie worden door alle zorgverzekeraars 100% vergoed.

Heeft u vragen, of wilt u uw consult inplannen? 

Plan een intake Bellen 

Adviesgesprek met arts

Adviesgesprek met de arts

Voorbereiding

Het kan handig zijn thuis uw bezoek aan Xpert Orthopedie alvast voor te bereiden. Probeer bijvoorbeeld uw gezondheidsklachten alvast duidelijk te omschrijven. Noteer ook uw vragen aan de arts, zodat u niet vergeet deze te stellen. Als u wilt kunt u iemand meenemen naar het gesprek met de arts. Twee horen immers meer dan een. 

Niet vergeten

  • De verwijsbrief van uw huisarts (meestal alleen bij eerste bezoek)
  • Een lijst met de medicijnen die u gebruikt (deze is op te vragen bij uw apotheek)
  • Geldige verzekeringspapieren
  • Een legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs)

Op tijd

Wanneer u aan de beurt bent, ontvangt de arts u in de spreekkamer. De eerste afspraak bestaat meestal uit een gesprek en het onderzoeken van de heup. De arts probeert aan de hand hiervan de oorzaak van uw klachten vast te stellen. Vervolgens kan gekeken worden welke behandelmogelijkheden er zijn. Mogelijk beslist de arts dat aanvullend onderzoek nodig is.

Aanvullend onderzoek

Röntgenonderzoek wordt vaak aanvullend gebruikt om de diagnose te bevestigen en de ernst van de klacht vast te stellen. Röntgenonderzoek kan in sommige gevallen direct op de polikliniek verricht worden, maar wanneer er speciale foto’s nodig zijn wordt u naar het MRI centrum verwezen. Mocht er een MRI-onderzoek nodig zijn, dan vindt dit ook in het MRI centrum plaats. De arts bespreekt met u wanneer en op welke manier u de uitslag krijgt. 

Verslag naar de huisarts

Naar aanleiding van het eerste consult stuurt de arts altijd een verslag naar uw huisarts. Zijn de onderzoeken en/of de behandeling afgerond en hoeft u niet meer terug te komen? Dan bevat dit verslag de bevindingen van de arts. Bent u langer onder behandeling? Dan doet de arts soms ook tussentijds verslag aan de huisarts.

Behandelingen

Behandeling

Zonder operatie (conservatieve behandeling)

De houding van de bekken en core-stability (rompstabiliteit) spelen een grote rol bij de klachten. Gerichte fysiotherapie kan in veel gevallen tot forse vermindering van de klachten lijden.

Operatie
Met een kijkoperatie kan het teveel aan bot verwijderd worden. Er wordt één incisie van ongeveer 2 cm aan de zijkant en één incisie van ongeveer 2 cm aan de voorzijde van de heup gemaakt. Er wordt een glasvezel kijkbuis (arthroscoop) in het heupgewricht gebracht, die aangesloten is op een camera. De beelden worden zichtbaar op een monitor. Via de andere incisie wordt instrumentarium ingebracht waarmee de kwaliteit van het kraakbeen kan worden beoordeeld en eventuele behandelbare afwijkingen (CAM laesie, Pincer laesie of labrumletsel) kunnen worden verholpen. De wondjes worden gesloten met een hechting en er worden pleisters aangelegd.

Nazorg

Herstel

De eerste 4 tot 6 weken moet u lopen met krukken. Na 2, 6 en 12 weken krijgt u een controleafspraak op de polikliniek. Na ongeveer 3 maanden bent u hersteld. Sportspecifiek herstel kan tot 9 maanden duren.

Neem contact op
Bel 088 778 52 05 Plan een intake