Kwaliteit

Kwaliteit

Om u de allerbeste zorg te kunnen bieden, is het voltallige team van medewerkers van Xpert Orthopedie iedere dag bezig met het verbeteren van de zorgkwaliteit: van consult tot behandeling en van nazorg tot eindcontrole. Onze kwaliteitskeurmerken zijn voor u een garantie dat wij aan alle hoge eisen voldoen.

Wij willen u de beste zorg bieden

Achter de schermen werken wij aan zaken als veiligheid en hygiëne. De toetsing hierop vindt plaats door middel van interne en externe kwaliteitscontroles. Maar ook u als cliënt werkt mee aan het verbeteren van onze zorg. Dat doet u bijvoorbeeld door uw mening en ervaring te geven over de manier waarop u bij ons bent behandeld.

Het is de ambitie van Xpert Orthopedie om de beste zorg te bieden. Daar maken onze ervaren en gemotiveerde medewerkers zich sterk voor!

Lees meer over ons kwaliteitsbeleid

ZKN-keurmerk

Xpert Orthopedie is in het bezit van het ZKN-keurmerk. Om de patiënt betrouwbare en optimale kwaliteit van medische zorg te bieden, heeft ZKN in samenwerking met een onafhankelijk certificeringsinstituut een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk ziet ZKN erop toe dat de kwaliteit van de klinieken op een hoog peil staat en blijft staan. Het keurmerk toont aan dat Xpert Orthopedie voldoet aan de strengste eisen.

Veiligheidsaddendum

Xpert Orthopedie vindt niet alleen de kwaliteit van zorg belangrijk maar ook de veiligheid. Daarom is Xpert Orthopedie sinds 2013 in het bezit van het veiligheidsaddendum op het ZKN-keurmerk. Xpert Orthopedie heeft de eisen uitgewerkt en geborgd in het kwaliteitsmanagementsysteem.

Wij meten voortdurend onze prestaties. Xpert Orthopedie streeft ernaar aantoonbaar de beste kwaliteit te leveren. Daarom meten we de resultaten van alle behandelingen zogenaamde ‘uitkomstenmetingen’. Onze specialisten willen graag weten in hoeverre de ingreep is geslaagd. En u als patiënt bepaalt in welke mate dit ook het geval is door aan te geven in hoeverre klachten zijn verdwenen en de ‘quality of life’ na de behandeling is verbeterd.

Het doen van deze uitkomstenmetingen is een ingewikkeld en intensief proces. Maar het levert veel kostbare informatie op: het is ons bewijs dat we het écht beter doen dan onze concurrenten. Maar het laat ook zien waar er nog ruimte is voor verbetering. Want hoe goed we het ook doen: het kan altijd nóg beter.

Om een compleet beeld te krijgen van de kwaliteit van de geleverde zorg moet de effectiviteit, de veiligheid en de cliëntgerichtheid gemeten worden en in kaart gebracht. Door middel van ons kwaliteitsregistratiesysteem genaamd PULSE kunnen wij het bereikte effect van elke behandeling bij elke cliënt meten.

Gekeken kan worden hoe bijvoorbeeld de pijn of klachten afnemen en hoe de tevredenheid over het uiterlijk van het aangedane gebied weer toeneemt na een operatie. We vragen hierbij expliciet naar zaken die voor u van belang zijn, die uw kwaliteit van leven beïnvloeden. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar de effecten op ADL (Algemene Dagelijkse Levenshandelingen): welke handelingen kan de cliënt weer uitvoeren en kan hij/ zij weer aan het werk.

Op verschillende momenten tijdens het behandeltraject worden cliënten uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Via de vragenlijsten laat de cliënt aan ons weten hoe de behandeling verloopt en kunnen we bepalen hoe effectief de aangeboden behandeling is. Op de persoonlijke webpagina, die elke client krijgt, is daarom naast alle behandelinformatie ook een overzicht van de vragenlijsten die al ingevuld zijn, de vragenlijsten die ingevuld moeten worden en de vragenlijsten die later aangeboden zullen worden. PULSE zorgt ervoor dat cliënten de best mogelijke zorg krijgt nu en in de toekomst. Zo maken we samen onze zorg steeds beter. Om een compleet beeld te krijgen van de kwaliteit van de geleverde zorg moet de effectiviteit, de veiligheid en de cliëntgerichtheid gemeten worden en in kaart gebracht. Door middel van ons kwaliteitsregistratiesysteem genaamd PULSE kunnen wij het bereikte effect van elke behandeling bij elke cliënt kwantificeren. Gekeken kan worden hoe bijvoorbeeld de pijn klachten afnemen en de tevredenheid over het uiterlijk van het aangedane gebied weer toeneemt na een operatie en beter worden dan de situatie voor de operatie. Of hoe de kwaliteit van leven verbetert na een behandeling. Daarnaast wordt gekeken worden naar de effecten op ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) op activiteiten- en participatieniveau: kan de cliënt weer aan het werk.

Op verschillende momenten tijdens het behandeltraject worden cliënten uitgenodigd om op hun persoonlijke (web)pagina een vragenlijst in te vullen. Via de vragenlijsten laat de cliënt aan ons weten hoe de behandeling verloopt en kunnen we bepalen hoe effectief de aangeboden behandeling is. Op de persoonlijke pagina is daarom een overzicht van de vragenlijsten die al ingevuld zijn, de vragenlijsten die ingevuld moeten worden en de vragenlijsten die later aangeboden zullen worden.

PULSE zorgt ervoor dat cliënten de best mogelijke zorg krijgt nu en in de toekomst. Zo maken we samen onze zorg steeds beter.

Wat gebeurd er met de door mij ingevulde gegevens?

De gegevens zijn in eerste plaats bedoeld voor het leveren van optimale zorg. Uw behandelaar gebruikt de ingevulde informatie om zijn behandelplan (zo nodig) aan te passen. Wanneer u hier toestemming voor geeft gebruikt Xpert Orthopedie de gegevens ook voor interne kwaliteitscontroles. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van de zorg tussen verschillende artsen en vestigingen met elkaar te vergelijken. Daarnaast verrichten wij wetenschappelijk onderzoek op basis van deze gegevens. De gegevens gebruikt voor deze studies zijn áltijd anoniem.

Privacybeleid

Xpert Orthopedie vindt de privacy van haar cliënten erg belangrijk. Uw gegevens zijn goed beveiligd. Wij hebben uitgebreide maatregelen getroffen om te zorgen dat uw persoonlijke informatie alleen door geautoriseerd personeel ingezien kan worden.

Om de kwaliteit van onze diensten nog verder te kunnen verbeteren, vragen wij de mening van onze cliënten, nadat het behandeltraject is beëindigd. Iedere cliënt die op eindcontrole is geweest ontvangt per email een uitnodiging voor ons anonieme cliënttevredenheidsonderzoek. Om de kwaliteit van onze diensten nog verder te kunnen verbeteren, vragen wij de mening van onze cliënten, nadat het behandeltraject is beëindigd. Iedere cliënt die op eindcontrole is geweest ontvangt per email een uitnodiging voor ons onafhankelijke cliënttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland).

In deze enquête worden vragen gesteld over onder andere de informatie die heeft gekregen omtrent uw behandeling, de bejegening en deskundigheid van de arts. Maar ook of u tevreden bent over het resultaat van de behandeling en of u Xpert Clinic zou aanbevelen bij vrienden en familie.

ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

Ieder jaar vraagt de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) aan Xpert Clinic om de gegevens aan te leveren over de prestaties van onze kliniek. Voor de IGZ maken de indicatoren deel uit van het onderzoeksinstrumentarium waarmee, op basis van risico-inschatting, vervolgens prioritering van het toezicht kan plaatsvinden.

De gegevens zoals aangeleverd aan de IGZ vindt u hier.

Om de kwaliteit van onze diensten nog verder te kunnen verbeteren, vragen wij de mening van onze patiënten, nadat het behandeltraject is beëindigd. Iedere patiënt die op eindcontrole is geweest, ontvangt per e-mail een uitnodiging voor ons onafhankelijke patiënttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland). De analyses kunnen zowel per vestiging als per arts worden opgevraagd. In de enquête worden vragen gesteld over onder andere de informatie die u gekregen heeft omtrent uw behandeling, de bejegening en deskundigheid van de arts, hoe u het verblijf binnen Xpert Orthopedie ervaren heeft, het resultaat van de behandeling en of u Xpert Orthopedie zou aanbevelen bij vrienden en familie.

Om te weten te komen hoe we onze service kunnen verbeteren, hebben we in de enquête ook twee open vragen opgenomen. Zo vragen we aan onze patiënten wat ze waarderen aan onze service en op welke punten we nog kunnen verbeteren. De feedback wordt eens per kwartaal doorgenomen door de medisch directeur, de merkmanager en de manager kwaliteit en veiligheid. Op die manier waarborgen we een continu verbeterproces.

Ons streven is dat 90% van onze patiënten ons beoordelen met een goed (8), zeer goed (9) of uitmuntend (10). Een doelstelling die we nog niet op alle punten bereikt hebben. Om te weten te komen hoe we onze service kunnen verbeteren hebben we in de enquete ook een tweetal open vragen opgenomen. Zo vragen we aan onze patiënten wat ze waarderen aan onze service en op welke punten we nog kunnen verbeteren. De feedback die uit deze vraag voortkomt wordt eens per kwartaal doorgenomen door de medisch directeur, de merkmanager en de kwaliteitsmanager. Op die manier borgen we een continu verbeterproces.

Door wetenschap is innovatie mogelijk. Als groep zijn we actief bezig met onderzoek naar ontwikkelingen die de orthopedische zorg beter maken. Onze vakgroep een goed lopende onderzoeksgroep. Over de laatste jaren hebben we vele tientallen internationale publicaties en presentaties op internationale congressen verzorgd. Vele innovatieve onderzoeksprojecten zijn door ons opgezet waarvan een groot deel multicenter is. Voorbeelden zijn nieuwe implantaten voor behandeling van knieslijtage (Latella), heupprothesiologie bij jonge patiënten (Optimys en voorste benadering), ontwikkelingen in heuparthroscopie, behandeling van kruisbandletsel (Ligamys) en onderzoek naar kunstenkels. Er zijn momenteel 6 promotietrajecten actief in samenwerking met de AMC graduate school van het UMC Amsterdam. ”

Je medisch dossier, inclusief mogelijke foto’s die zijn gemaakt, bewaren wij 15 jaar zoals verplicht is volgens de medische wetgeving. Wil je een kopie van je dossier opvragen? Dat kan.

Je kunt je medisch dossier opvragen via het formulier ‘Opvragen medisch dossier (Xpert Orthopedie)’ of 'Opvragen medisch dossier (AVE)'. Dit formulier kun je naar ons mailen (privacy@equipezorgbedrijven.nl) of per post versturen.

Daarnaast is het ook mogelijk om je medisch dossier zelf op te halen in onze kliniek, neem hiervoor contact op met ons informatiecentrum op 088 778 52 26. Het Informatiecentrum is elke werkdag open van 08.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag tot 17.00 uur.

Complimenten, tips en klachten

Al onze medewerkers voeren hun werk zo nauwkeurig mogelijk en met maximale inzet uit. We willen immers dat u als cliënt tevreden bent en blijft. Voor alle facetten van onze organisatie hebben wij strikte interne richtlijnen opgezet. Zo weten we zeker dat al onze medewerkers op dezelfde manier werken en kunt u rekenen op vertrouwde en veilige zorg. Wij vinden het belangrijk om te horen hoe u de behandeling heeft ervaren. Wilt u een compliment of een tip indienen, dan kan dat via onderstaand formulier. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent en daar met uw behandelend arts samen niet uitkomt. Dan is het goed om te weten dat u uw klacht kunt uiten en dat wij adequaat zullen reageren. Wij streven ernaar om binnen 2 weken inhoudelijk op uw compliment, tip of klacht te reageren.

Wat gebeurt er met uw klacht

Bij voorkeur brengt u uw klacht eerst ter sprake bij uw behandelaar. Indien dat naar uw mening geen of onvoldoende resultaat oplevert kunt u een klacht indienen bij de Klachtenfunctionaris (via de link). Die zal proberen om, in overleg met de directie, uw klacht naar tevredenheid op te lossen.

Mocht u van mening zijn dat u de kliniek aansprakelijk wilt stellen voor eventueel geleden (financiële) schade, dan heeft Equipe zorgbedrijven daarvoor een aansprakelijkheidsverzekering. Om dit traject in gang te zetten, kunt u contact opnemen met de Klachtenfunctionaris. 

Mochten wij uw klacht niet naar uw tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen bij de geschillencommissie zorg.

Neem contact op
Bel 088 778 52 05 Plan een intake